დიმიტრი მხეიძე
#48 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორია
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”
თებერვალი 2021
ვიზიტორები:
ინფორმაცია ოლქის შესახებ
NDI
USAID
Parliament of Georgia